เครื่องอ่านบัตรประชาชนไทย
ทำหน้าที่ input ข้อมูล ในบัตรประชาชน หรือ บัตรสมาทการ์ด
เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ ผ่านสาย USB 


Engine by shopup.com